Region Östergötland

Preliminär överenskommelse om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

[2021-06-30]

I fredags enades EU-parlamentet och rådet om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, som är en kompromiss som ska balansera och förena EU-kommissionens gröna ambitioner i linje med den gröna given samt jordbrukarnas och medlemsländernas intressen.

EU-parlamentet och rådet har nått en preliminär överenskommelse gällande EU:s jordbrukspolitik. Överenskommelsen är viktig, då jordbrukspolitiken redan är försenad med två år och skulle ursprungligen trätt i kraft redan i år. På grund av den spruckna tidsplanen väntas jordbrukspolitiken istället gälla mellan 2023-2027.

Vad innebär EU:s nya jordbrukspolitik

CAP:s reformer består av tre förslag till förordningar. Förordningen om strategiska planer,
förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av CAP och förordningen om en samlad marknadsorientering för jordbruksprodukter. I de nationella strategiska planerna ska varje land beskriva hur CAP ska genomföras. Här ingår bland annat produktionsregler och utformningen av olika ekonomiska stöd till jordbruket.

Det som är nytt och det som förhandlarna kommit överens om är bland annat att 25 procent av den budget som anslagits till medlemsländerna bör avsättas för miljösystem, som representerar direktstöd till jordbrukare och utgör den största delen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta är dock mindre än de 30 procent som EU-parlamentet ursprungligen rekommenderade.

I den nya överenskommelsen vill man också införa en mekanism för sociala villkor. Detta kommer att koppla direktstöd till jordbrukare med att följa arbetarnas rättigheter. Förslaget säger att detta kommer att vara frivilligt från och med 2023 och vara obligatoriskt från 2025.

Vad händer nu

Innan EU:s gemensamma jordbrukspolitik kan träda i kraft måste överenskommelsen godkännas av medlemsländerna i ministerrådet och hela EU-parlamentet.

Klicka här för mer information.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95