Region Östergötland

Polen och Ungern drar tillbaka sina veton mot EU-budgeten

[2020-12-16]

Under förra veckans toppmöte lyckades ett tyskt kompromissförslag övertyga Polen och Ungern att dra tillbaka sina veton som blockerat överenskommelsen om EU:s långtidsbudget 2021-2027 och återhämtningsfond.

I slutet av förra veckan samlades EU-ländernas stats- och regeringschefer i ännu ett försök att enas om en uppgörelse gällande EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond på ca 1 800 miljarder euro. Under toppmötet lyckades EU-ländernas stats-och regeringschefer enas om en kompromiss som innebär att rättsstatsmekanismen kvarstår, men att den kan prövas i EU-domstol innan den kan verkställas.

Bakgrund

Polen och Ungern sa i november nej till EU:s kommande långtidsbudget 2021-2017 och återhämtningsfond efter att EU-parlamentet och de övriga 25 medlemsländerna godkänt en rättsstatsmekanism som gör det möjligt att stoppa utbetalningar till medlemsländer som använder EU-pengar på ett sätt som inte är förenligt med grundläggande rätts-och demokratiska principer. Dessa principer omfattar bland annat brott mot grundläggande värden såsom frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter, inklusive minoriteters rättigheter. Ungern är för närvarande under kritik för sin hbtq-fientliga politik efter att det ungerska parlamentet senast i tisdags röstade igenom en lag som gör det omöjligt för samkönade par att adoptera. Polen och Ungern har dessutom under en längre period hamnat längst ner på EU:s demokratiskala på grund av bristande respekt för press-och yttrandefriheten. Den nya mekanismen betraktas av Polen och Ungern som ett påhopp samt ett sätt av EU att försöka kontrollera och begränsa medlemsländernas suveränitet.

Tyskt kompromissförslag öppnar vägen för villkorat EU-stöd

Under förra veckans toppmöte kunde äntligen EU-ländernas ledare enas om en kompromiss som förhandlats fram av nuvarande ordförande i ministerrådet, Tyskland. Kompromissen handlar om ett kompletterande dokument om hur mekanismen ska implementeras. Detta innebär att EU endast kan stoppa utbetalningar där det finns bevis för att EU-medel används på ett sätt som bryter mot grundläggande demokratiska principer. Dessutom kommer inte mekanismen implementeras förrän Ungern och Polen fått chansen att pröva mekanismens överensstämmelse med lagen i EU:s högsta domstol. Detta kan innebära en viss fördröjning av implementeringen av mekanismen, men enligt EU-kommissionär Vera Jourová med ansvar för värderingar och öppenhet, kommer denna prövning att gå fort och man räknar med att det kommer att ta månader och inte år. Kompromissen innebär för länder som oroat sig för en ytterligare urvattning av mekanismen, att den juridiska texten förblir oförändrad och att mekanismen inom en snar framtid kommer att kunna verkställas. Värt att notera är att rättsstatsmekanismen än så länge enbart gäller under programperioden 2021-2027, detta kan eventuellt komma att förlängas till kommande programperioder.

För mer information, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95