Region Östergötland

Öppet samråd om revideringen av CLP-förordningen

[2021-09-15]

Fram till den 15 november är ett offentligt samråd öppet gällande revideringen av CLP-förordningen, en förordning gällande EU:s regler av faroklassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Delta i samrådet för att framföra dina synpunkter och åsikter!

I oktober år 2020 presenterades i enlighet med kemikaliestrategin för hållbarhet att en revidering av CLP-förordningen skulle ske. Därmed har ett offentligt samråd öppnats för att samla in synpunkter från berörda parter och medborgare.

CLP-förordningen är den förordning som reglerar faroklassificering, märkning och förpackning av kemikalier inom EU och så även Sverige. Genom att revidera förordningen vill EU-kommissionen förbättra säker användning av kemikalier och även förenkla de nuvarande CLP-reglerna. Svenska kemikalieinspektionen beskriver att förslagen för förändring handlar bl.a. om införandet av nya faroklasser, en ny faroklass för hormonstörande egenskaper samt nya regler gällande framtaget av en harmoniserad klassificering och märkning.

 

För att komma till samrådet, klicka här.

För att läsa om Kemikalieinspektionen och CPL-förordningen, klicka här.

 

Textansvarig: Linnéa Gullarbergs +32 (0) 497 39 75 95