Region Östergötland

Öppet samråd om nya regler för att förhindra metanläckage i energisektorn

[2021-04-14]

Till och med den 1 maj 2021 håller EU-kommissionen öppet för intressenter att lämna synpunkter gällande EU:s nya strategi för att förhindra metanläckage i energisektorn.

Metan är en gas som bidrar mest till växthuseffekten efter koldioxid. För att stoppa den globala uppvärmningen och bidra till EU:s klimatmål 2030 och målet om klimatneutralitet till 2050, måste utsläpp av metangas minska.

EU-kommissionen håller nu på att ta fram en EU-strategi för att förhindra metanläckage i energisektorn där målet är att införa bindande regler för att övervaka, rapportera, kontrollera, upptäcka och åtgärda läckage i energisektorn.

Var med och bidra med synpunkter gällande den nya strategin.

Klicka här för att komma till samrådet. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95