Region Östergötland

Öppet samråd om EU:s globala strategi för internationellt samarbete inom forskning och innovation

[2021-03-24]

EU-kommissionen har öppnat ett samråd där allmänheten kan bidra med underlag i färdplanen gällande EU:s globala strategi för internationellt samarbete inom forskning och innovation.

Det här initiativet beskriver EU:s nya globala strategi för forskning, innovation, utbildning och unga mot bakgrund av kommissionens prioriterade arbete för ekonomisk återhämtning och ett starkare EU i världen.  

Strategin ska bygga vidare på EU:s värdefulla bidrag till den globala forskningen om coronaviruset och stärka den geopolitiska dimensionen i EU:s forsknings- och utbildningssamarbete och handlingsplanen för digital utbildning.

Färdplanen är öppen till och med den 9 april 2021.

Klicka här för att svara på samrådet. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95