Region Östergötland

Öppet samråd om EU:s gasregler

[2021-02-17]

EU-kommissionen bjuder in berörda sektorer, företag, myndigheter och medborgare att se över och lämna synpunkter på EU:s gasregler. Färdplanen är öppen fram till den 10 mars 2021.

I färdplanen fastställs de initiativ som EU planerar att genomföra för att säkerställa att EU:s gasregler ligger i linje med unionens tillväxtstrategi, EU:s gröna giv.

En välfungerande inre energimarknad är grundläggande för att säkra försörjningstrygghet, energisektorns konkurrenskraft och energi till överkomliga priser. Det här initiativet vill se över EU:s gasregler för att underlätta marknadstillträdet för förnybara och koldioxidsnåla gaser samt ta bort eventuellt obefogade regelmässiga hinder.

För att svara på färdplanen, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95