Region Östergötland

Öppet samråd om EU:s digitala omställning

[2021-02-17]

EU-kommissionen har öppnat upp ett samråd där allmänheten kan bidra med underlag i färdplanen för EU:s digitala omvandling till 2030. Samrådet är öppet för feedback till och med 9 mars 2021.

Den digitala tekniken är avgörande för vår återhämtning efter Covid-19-krisen. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade under hösten 2020 ett förslag på en gemensam digital plan till år 2030.

Detta initiativ omfattar:

-        en tydlig ambition baserad på gemensamma mål

-        gynnsamma digitala principer

-        ett ramverk för att öka den europeiska strategiska kapaciteten

-        en styrningsstruktur mellan EU och medlemsstaterna samt åtgärder för att interagera med allmänheten

Samrådet är öppet för feedback till och med 9 mars 2021.

För att svara på färdplanen klicka här. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95