Region Östergötland

Öppet samråd om EU-regler gällande fodertillsatser

[2021-04-07]

Till och med den 17 juni 2021 håller EU-kommissionen öppet för intressenter att lämna synpunkter gällande samrådet för förordningen om fodertillsatser för säkra livsmedel.

EU:s regler om fodertillsatser ska säkerställa att tillsatser som säljs inom EU är säkra och hållbara. Nu vill EU-kommissionen se över regler för att göra det lättare att få ut hållbara och innovativa tillsatser på marknaden och effektivisera godkännandeförfarandet utan att riskera hälsa och livsmedelssäkerheten. Reglerna ska dessutom gå i linje med EU:s jordbruksstrategi genom att bidra till en hållbar djurhållning med mindre miljöpåverkan samt se till att undvika koldioxidläckage genom import.

För att svara på samrådet, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95