Region Östergötland

Öppet samråd om återställande av naturen i EU:s strategi för biologisk mångfald

[2021-01-27]

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter i alarmerande fart. Nu finns ett samråd öppet gällande ett initiativ för biologisk mångfald, med syftet att återställa naturen och ekosystemet. Samrådet är öppet för feedback till och med 5 april 2021.

Senaste bedömningarna för biologisk mångfald i EU visar att förlusten av biologisk mångfald och nedbrytningen av ekosystem fortsätter i en alarmerande takt. EU: s strategi för biologisk mångfald 2030 är en viktig del av den europeiska gröna given. Strategin syftar till att återställa naturen och se till att Europas biologiska mångfald återhämtar sig innan 2030 till förmån för människor, planet, klimat och ekonomi.

En viktig del av denna plan är ett åtagande för EU-kommissionen att lägga fram ett förslag under 2021 om rättsligt bindande EU-mål för naturåterställning efter en konsekvensbedömning. Kommissionen kommer att undersöka möjligheten till en EU-omfattande metod för att kartlägga, bedöma och uppnå goda tillstånd för ekosystem. Initiativet bör bidra till att alla ekosystem är i gott skick fram till 2050, vilket är den huvudsakliga ambitionen för den biologiska mångfaldsstrategin för 2030.

Samrådet är öppet till och med den 5 april 2021.

För att komma till samrådet, klicka här. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95