Region Östergötland

Öppet samråd om ändringar av miljöbrottsdirektivet

[2020-12-09]

Till och med den 30 december 2020 håller EU-kommissionen öppet för intressenter att lämna synpunkter gällande färdplanen för miljöbrottsdirektivet. EU-kommissionen vill minska skadorna på miljön genom att skärpa reglerna för miljöskydd genom straffrätten.

Miljöbrottsdirektivet eller environmental crime directive (ECD) som det även kallas, är ett instrument för att skydda miljön genom straffrätt. Direktivet antogs 2008 och utvärderades av EU-kommissionen förra året. Det konstaterades att miljöbrottsdirektivet inte uppfyllt sina mål vilket ledde till att EU-kommissionen inkluderat en granskning av direktivet i sitt arbetsprogram för 2021.

Miljöbrottsdirektivet har skapat en gemensam EU-ram för miljöbrott samtidigt som vissa delar är för diffusa och lämnar utrymme för individuell juridisk tolkning. Det har även visat sig att sanktionsnivåerna för miljöbrott inte fungerar i praktiken och att de inte anses tillräckligt avskräckande för att motverka brott. Miljöbrott har därmed kommit att bli ett växande problem som orsakar stor skada på miljö, människors hälsa och företag som följer lagen gällande miljö. Därför vill nu EU-kommissionen se över och uppdatera direktivet i enighet med ny EU-lagstiftning på området.

Samrådet stänger den 30 december 2020.

För att svara på samrådet, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95