Region Östergötland

Öppet samråd gällande uppdatering av läkemedelsregler för barn och personer med sällsynta sjukdomar

[2020-12-09]

EU-kommissionen har öppnat ett samråd där allmänheten kan bidra med underlag i färdplanen gällande EU:s regler om läkemedelsregler för barn och för personer med sällsynta sjukdomar.

EU:s regler om läkemedel för barn och för personer med sällsynta sjukdomar har funnits i nästan 20 år. Reglerna ska nu ses över för att komma till rätta med de brister som nyligen kartlagts i en utvärdering och se till att:

•det utvecklas läkemedel som tillgodoser de särskilda behoven hos barn och patienter med sällsynta sjukdomar

•de båda patientgrupperna snabbt får tillgång till läkemedel

•det finns effektiva förfaranden för bedömning och godkännande.

Samrådet stänger den 6 januari 2021, för att svara på samrådet klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95