Region Östergötland

Öppet samråd gällande revidering av ekodesigndirektivet

[2021-03-24]

Till och med den 9 juni 2021 håller EU-kommissionen öppet för intressenter att lämna synpunkter gällande samrådet för ekodesigndirektivet för att säkerställa att produkter som säljs i EU är mer hållbara.

Konsumenterna, miljön och klimatet gynnas alla av produkter som kan återanvändas och som är mer hållbara och energieffektiva. Som en del av initiativet vill EU-kommissionen se över ekodesigndirektivet och eventuellt föreslå ytterligare lagstiftningsåtgärder för att göra produkter mer hållbara samt undersöka förekomsten av skadliga kemikalier i produkter som elektronik, IT-utrustning, textilier, möbler, stål, cement och kemikalier.

Samrådet är öppet till och med den 9 juni 2021.

Klicka här för att komma till samrådet. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95