Region Östergötland

Öppet samråd gällande revidering av direktivet om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

[2021-01-27]

Var med och påverka färdplanen för direktivet om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, som fastslår EU-medborgares rätt att söka sjukvård i ett annat EU-land. Fram till den 11 februari 2021 bjuder EU-kommissionen in intressenter att lämna feedback gällande direktivet.

Enligt direktiv 2011/24 har EU-medborgare rätt att söka planerad vård i ett annat EU-land. Direktiv slår fast att Europas patienter har rätt att låta sig behandlas var som helst i Europa och få vården ersatt, om de hittar en vårdgivare som vill ta emot dem, så länge de nationella sjukvårdssystemen inte hotas. De kan också kräva ersättning för behandling från deras nationella sjukvårdssystem eller vårdgivare.

Genom denna färdplan vill nu EU-kommissionen utvärdera hur väl EU-reglerna fungerar när det gäller att:

  • ge patienterna tillgång till bra och säker vård i andra EU-länder
  • uppmuntra vårdsamarbete över gränserna, bland annat när det gäller sällsynta sjukdomar och europeiska referensnätverk.

Intressenter kan lämna feedback fram till den 11 februari 2021.

För att komma till färdplanen, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95