Region Östergötland

Onlinekurs i EU-kunskap

[2021-02-24]

Tillsammans i Europa (Europaparlamentets partipolitiskt neutrala nätverk) och SIEPS (Svenska institutet för euroapolitiska studier) anordnar en online kurs med syftet att öka kunskapen om EU.

Måndagen den 1 mars kan du delta i ett kunskapshöjande onlineseminarium som hålls av experter på SIEPS. Sveriges EU-medlemskap påverkar oss, vår omvärld och vår vardag. I denna utbildning redogör experter för hur allt fungerar, vem som gör vad och hur besluten fattas i EU. Kursen redogör också för hur EU:s samarbete vuxit fram under åren, vilka befogenheter EU har, hur beslutsprocessen ser ut, hur lagstiftning tas fram samt EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.

Seminariet hålls den 1 mars mellan kl. 15.00 – 16.30.

Klicka här för att komma till anmälan. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95