Region Östergötland

Nytt EU-finansieringsinstrument på 150 miljoner euro för artificiellintelligensföretag i Europa

[2020-12-09]

Nu har Europeiska investeringsbanken (EIB) tillsammans med den europeiska finansieringsfonden (EIF) lanserat ett nytt EU-finansieringsinstrument med syfte att stödja europeiska företag som jobbar med artificiell intelligens (AI).

Under förra veckans online-toppmöte i Lissabon lanserade EIB och EIF ett nytt europeiskt finansieringsinstrument. Initiativet ingår i EU-kommissionens europeiska digitala strategi samt i EU: s strategi för artificiell intelligence. Instrumentet kommer att rikta sig till företag som befinner sig i den tidigare tillväxtfasen och som investerar i utvecklingen av genomslag i AI-applikationer eller annan teknik som kompletterar AI. Genom att samarbeta med privata investerare förväntar sig den Europeiska investeringsbanken (EIF), som har till uppgift att bevilja lån och garantier utan vinstsyfte, att stödja cirka 20-30 små och medelstora företag. De nya finansieringsmedlen kommer att finnas tillgängliga i EU samt i vissa tredjepartsländer, och förväntas användas under de kommande fyra åren.

 EU-kommissionären för den inre marknaden Thierry Breton sade följande:

”Europa har allt som krävs för att bli centrum för banbrytande utveckling av artificiell intelligens. Vi har talang och en mängd industriella data - som båda ger oss en viktig komparativ fördel i AI om vi använder dem klokt. Vi sätter en ram för att utnyttja våra styrkor och bygga förtroende - bland annat genom tydliga och förutsägbara regler. Den saminvesteringsfacilitet som meddelades idag kommer att ytterligare stödja företag så att de kan växa tack vare utformningen och utplaceringen av pålitlig AI.”

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95