Region Östergötland

Ny plattform för att bekämpa hemlöshet

[2021-06-23]

Måndagens högnivåkonferens i Lissabon resulterade i lanserandet av plattformen för åtgärder mot hemlöshet som utgör en del av den europeiska sociala pelaren.

Hemlösheten ökar i Europa och är den mest extrema formen av socialt exkluderande. Den nya europeiska plattformen för åtgärder mot hemlöshet tar avstamp i en av de 20 principer som bildar handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Princip 19 berör boende och stöd för hemlösa och bygger på frågor som tillgång till subventionerade bostäder, lämplig hjälp och skydd mot avhysning, lämpligt boende och lämpliga tjänster för att främja social inkludering. Syftet är att stödja ett starkt socialt Europa och en rättvis och inkluderande återhämtning från pandemin.

Den nya plattformen har till syfte att etablera en gemensam förståelse, gemensamma åtaganden samt säkerställa att det görs konkreta framsteg i medlemsländerna för att bekämpa hemlösheten. Plattformen kommer att främja deltagande och arbete med lokala aktörer, städer och tjänsteleverantörer för lättare kunna dela kunskap, politiska åtgärder och identifiera ändamålsenliga metoder.

Under konferensen enades man om följande mål:

  • Ingen ska behöva sova utomhus på grund av att det saknas tillgängliga, säkra och lämpliga nödbostäder.
  • Ingen ska behöva bo i nödbostäder eller övergångsbostäder längre än vad som krävs för att kunna flytta vidare till en permanent boendelösning.
  • Ingen ska behöva skrivas ut från en institution (t.ex. fängelse, sjukhus eller vårdinrättning) utan att bli erbjuden lämpligt boende.
  • Vräkningar bör undvikas när så är möjligt och ingen ska behöva vräkas utan att (vid behov) få stöd för att hitta en lämplig bostadslösning.
  • Ingen ska diskrimineras på grund av sin hemlöshet.

Den europeiska socialfonden (ESF+) är det huvudsakliga finansieringsinstrumentet för investeringar mot fattigdom. För att bekämpa fattigdom och hemlöshet kommer medlemsländerna investera minst 25 procent av sina medel från ESF+ i social inkludering och minst 3 procent för att hantera materiell fattigdom. Länderna kan dessutom mobilisera finansiering för projekt beträffande frågan ”subventionerat boende till rimligt pris” inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), InvestEU eller den nationella återhämtnings- och resiliensplanen.

Klicka här för mer information. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95