Region Östergötland

Missa inte den svenska lanseringen av nya Horisont Europa

[2021-01-20]

Den 10 februari anordnar Vinnova en webbsändning om lanseringen av EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2021-2027.

Europas nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, är till för alla typer av organisationer och används för att förverkliga EU:s politik och för att ta sig an de globala utmaningarna. Horisont Europa är det största samlade finansieringsstödet för forskning och innovation och är utformat utifrån tre huvudsakliga pelare, inom vilka projekt kan få finansiering:

1.Vetenskaplig kompetens (pelare 1 syftar till att utöka samt stärka spetskompetens inom EU)

2. Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft (pelare 2 lyfter fram industrins avgörande roll för att uppnå hållbarhetsmålen genom att stödja och möjliggöra viktig teknik. Denna pelare innehåller också de nya partnerskapsprogrammen som kan vara relevant för regional nivå.)

3. Innovativa Europa (pelare 3 har till syfte att stimulera marknadsskapande genombrott som underlättar innovation).

Den 10 februari kl 09.30 – 16.00 genomförs en svensk webbsänd lansering av Horisont Europa med fokus på programmet som politiskt instrument och strategier för deltagande. Programmet kommer även innefatta målen för Horisont Europa, erfarenheter från tidigare deltagande, arbete i Europeiska innovationsrådet samt paneldiskussion om strategier för deltagande.

Anmälan är öppen fram till den 10 februari. För att komma till anmälan, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95