Region Östergötland

Lanseringsevenemang för Östersjöprogrammet

[2021-09-15]

Den 28 september klockan 15.00–17.00 (CET) anordnar Östersjöprogrammet ett lanseringsevenemang för den nya programperioden 2021-2027.

Östersjöprogrammet är ett EU-finansierat interregionalt program för länder runt Östersjön. Genom programmet kan finansiellt stöd ges till olika projekt som knyter an till dess huvudområden. För den nya programperioden 2021-2027 kommer projekt inom följande fyra huvudområden kunna ansöka till programmet: Innovation, vatten, klimatneutralitet och bättre samarbetsstyrning.

Under lanseringsevenemanget kommer deltagarna ges information om de prioriterade huvudområdena, hur det finansiella stödet kan ansökas, när ansökningarna planeras att starta och hur partners kan hittas.

 

För att läsa mer om evenemanget och för att komma till anmälan, klicka här.

För att läsa mer om programmet 2021-2027, klicka här.

 

Textansvarig: Linnéa Gullarbergs +32 (0) 497 39 75 95