Region Östergötland

Kreativa Europa: en mer inkluderande och konkurrenskraftig kultursektor

[2021-06-02]

Efter antagandet av Kreativa Europas första arbetsprogram för 2021 har nu EU-kommissionen presenterat en rad åtgärder till stöd för kreativa och kulturella näringar i Europa.

Bakgrund

De kulturella och kreativa näringarna är viktiga då de bidrar till Europas sociala sammanhållning, mångfald och ekonomi. Kreativa Europa-programmet består av tre delprogram: kultur, media och sektorsövergripande samarbete, med ett övergripande mål att främja den europeiska kulturella och språkliga mångfalden, det europeiska kulturarvet och kreativa sektorernas konkurrenskraft, särskilt inom den audiovisuella sektorn. 

Första arbetsprogrammet för 2021

Med antagandet av det årliga arbetsprogrammet för år 2021 är Kreativa Europa i gång och under de kommande veckorna kommer de första ansökningsomgångarna att offentliggöras. Med en total budget på mer än 2,4 miljarder euro för 2021 – 2027 (ökning med 63 procent från föregående programperiod), kommer programmet att investera i åtgärder som förstärker den kulturella mångfalden och svarar på de kulturella och kreativa sektorernas behov och utmaningar, vilka har förvärrats av pandemin.

Under 2021 beviljar Kreativa Europa 300 miljoner euro för att hjälpa yrkesutövande och artister inom alla kultursektorer att samarbeta över både ämnes- och landsgränserna, hitta nya möjligheter och nå en ny publik. EU-kommissionens antagande lägger grunden till de första ansökningsomgångarna och dessa ansökningsomgångar kommer att vara öppna för alla organisationer som är verksamma inom berörda kulturella och kreativa näringar.

EU-kommissionen har lagt fram följande åtgärder för Kreativa Europa:

  • Ett system för att stödja översättningen av litterära verk och utvecklingen av publikationspartnerskap.
  • EU-priser inom områdena litteratur, musik, arkitektur och kulturarv samt initiativen europeisk kulturhuvudstad och europeiskt kulturarvsmärke.
  • Ökad tillgång till och synlighet av europeiska audiovisuella verk över ämnes- och landsgränserna.
  • Laboratoriet för kreativ innovation – uppmuntran till innovativa metoder för att skapa och sprida innehåll samt främjande över olika sektorer.
  • Främjande av mediekunskap, mediepluralism och mediefrihet som europeiska värden.

Klicka här för mer information.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95