Region Östergötland

Kontrollsystem färdigt för EU:s digitala Covid-certifikat

[2021-06-02]

EU avslutar nu det förberedande arbetet i framtagandet av EU:s digitala Covid-certifikat i och med inrättandet av en nätsluss som gör det möjligt att kontrollera de digitala Covid-certifikaten.

I EU har man arbetet hårt under våren för att snabbt införa EU:s digitala Covid-certifikat för att på ett säkert sätt återuppta resandet i sommar. I måndags sattes den så kallade ”nätslussen” i bruk som ska möjliggöra kontroll av säkerhetsdetaljerna som ingår i de digitala intygens QR-koder utan att behandla personuppgifter. EU:s nätsluss har inrättats på endast två månader och gör det möjligt för medborgare och myndigheter att vara säkra på att intygen är äkta.

Förordningen kommer att tillämpas från och med den 1 juli och de sju medlemsländer som redan godkänt de tekniska testerna kan nu börja använda kontrollsystemet och utfärda Covid-certifikat. Nätslussen har sedan i mitten av maj prövats av 22 länder med stor framgång. De länder som än så länge godkänt nätslussen är Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Grekland, Polen och Kroatien. Fler länder förväntas godkänna kontrollsystemet de kommande veckorna. Sverige är tekniskt redo att ansluta men har ännu inte gjort det.

För närvarande arbetar EU-kommissionen med att använda nätslussen och certifikaten utanför EU. Certifikatet kan än så länge användas i alla EU-medlemsstater samt på Island, i Liechtenstein och i Norge. Kontakter pågår också för att möjliggöra dess användning i Schweiz. EU-kommissionen arbetar för att säkerställa att certifikaten kan vara kompatibla med system i andra länder utanför EU. EU:s överenskommelse om EU:s digitala Covid-certifikat ska nu antas formellt av Europaparlamentet och rådet. Samtidigt kommer EU-kommissionen fortsätta ge EU-länderna tekniskt och ekonomiskt stöd så att de ska kunna ansluta sig till nätslussen.

Klicka här för mer information.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95