Region Östergötland

Klimatprogrammet Life har öppnat sin första utlysning!

[2021-09-15]

Nu är utlysningen för EU:s klimatprogram LIFE öppen. Fram till den 12 januari kan intressenter ansöka om finansiering för projekt inom följande delprogram: Natur och biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och livskvalitet, begräsning och anpassning till klimatförändringarna samt övergången till rena energisystem.

Klimatprogrammet LIFE har funnits sedan 1992 och är EU:s finansieringsinstrument för projekt inom klimat och miljö. Programmets målsättning är bland annat att kunna hjälpa till att skapa en mer hållbar-, cirkulär-, energieffektiv-, och klimatneutral ekonomi samt att skydda, bevara och förbättra miljön.

LIFE är uppdelat i fyra delprogram: natur och biologiskt mångfald, cirkulär ekonomi och livskvalitet, begräsning och anpassning till klimatförändringarna samt övergången till rena energisystem. Varje delprogram har sina respektive prioriterade områden som projekt behöver koppla an till för att kunna ansöka om finansiering.

 

De fyra delprogrammen med sina prioriterade områden:

  • Natur och biologisk mångfald

Delprogrammets syfte är att skydda och bevara Europas natur samt att stoppa och motverka förlust av biologisk mångfald. De projekt som delprogrammet stödjer är inom ramen för naturskyddsfrågor, främst inom områdena biologisk mångfald, livsmiljöer och arter. Läs mer om delprogrammet här

  • Cirkulär ekonomi och livskvalitet

Med delprogrammet är målsättningen att underlätta övergången till en hållbar, cirkulär, giftfri, energieffektiv och klimat- resilient ekonomi. Ambitionen är även att skydda, bevara och förbättra miljön, vilket kan ske genom bland annat direkta investeringar. De projekt som delprogrammet stödjer är de som innefattas av miljösektorn. Detta inom områdena cirkulär ekonomi, återvinning av resurser från avfall, vatten, luft, buller, mark, kemikalier samt miljöstyrning. Läs mer om delprogrammet här

  • Begränsning och anpassning till klimatförändringarna

Delprogrammet stödjer projekt inom området begränsning och anpassning av klimatförändringarna samt klimatstyrning och information. Detta innefattar bland annat projekt kring att skapa resiliens av jordbruk och infrastruktur samt de som stödjer den europeiska klimatpakten. Läs mer om delprogrammet här.

  • Övergången till rena energisystem

Genom delprogrammet kan bland annat projekt inom följande områden söka finansiering: Byggandet av ett nationellt, regionalt och lokalt politiskt ramverk som stödjer övergången till rena energisystem, att attrahera privat finansiering för hållbara energiprojekt samt att involvera och stärka medborgare i övergången till ren energi. Läs mer om delprogrammet här.

 

För mer information, klicka här.

För att komma till LIFE-programmets hemsida, klicka här.

 

Textansvarig: Linnéa Gullarbergs +32 (0) 497 39 75 95