Region Östergötland

Informationsdagar om Horisont Europa

[2021-06-09]

EU-kommissionen anordnar en serie informationsdagar om samtliga kluster inom Horisont Europa.

Mellan den 28 juli – 9 juli kommer EU-kommissionen anordna ett 10 dagarsevent om EU:s forskningsprogram Horisont Europa. EU-kommissionen ger intressenter möjlighet att ställa frågor och få information om finansieringsmöjligheterna inom programmet.

Infodagarna arrangeras kring nio teman:

28/6 Infrastrukturer

29/6 & 30/6 Digital, industri & rymd (kluster 4)

30/6 Civil säkerhet för samhället (kluster 3)

1/7 Kultur, kreativitet och inkluderande samhälle (kluster 2)

1/7 Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna: vad är nytt under Horizon Europe

2/7 Hälsa (kluster 1)

5/7 & ​​6/7 Klimat, energi och rörlighet (kluster 5)

7/7 & 8/7 Mat, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö (kluster 6)

9/7 European Research Area (ERA) & Widening

 

För mer information, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95