Region Östergötland

Höstens EU-utbildningar med Sieps

[2021-09-08]

Under hösten kommer Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, arrangera tre EU-utbildningar. Utbildningarna riktar sig till dig som jobbar inom offentlig sektor. Detta är ett perfekt tillfälle att bredda sina kunskaper inom EU – så ta chansen att anmäla dig!

De tre kurserna kommer att vara följande:

  • Grundläggande EU-kunskap

Den 7 oktober mellan klockan 09.00-12.00. Kursen kommer att gå igenom hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet ser ut idag.

  • EU och Sverige

Den 27 oktober mellan klockan 09.00-11.00 och 13.00–15.00. Under kursen kommer deltagarna få lära sig om EU:s beslutsprocesser vilket länkas ihop med den svenska beslutsordningen. Observera att kursen är uppdelad i två pass.

  • Att delegera, genomföra och kontrollera: Europeiska kommissionen och medlemsstaterna

Den 9 november mellan klockan 09.00-12.00. Kursen kommer att behandla frågor såsom hur och varför delegation sker, vilken roll har EU:s medlemsstater då EU:s icke-lagstiftare antar rättsakter samt hur EU:s lagstiftare kontrollerar att kommissionen inte överskrider sina befogenheter? Kursens syfte är att redogöra för systemet och hur det fungerar i praktiken.

 

Samtliga kurser sker digitalt över zoom.

 

För att anmäla dig till Grundläggande EU-kunskap, klicka här.

För att anmäla dig till EU och Sverige, klicka här.

För att anmäla dig till Att delegera, genomföra och kontrollera: Europeiska kommissionen och medlemsstaterna, klicka här.

 

Textansvarig: Linnéa Gullarbergs +32 (0) 497 39 75 95