Region Östergötland

Förhandlingarna om den europeiska klimatlagen står still

[2021-04-14]

Det råder stillestånd i förhandlingarna om EU:s klimatlag som skulle varit färdigförhandlad i mars. Förhandlingarna fortsätter samt förhoppningen om en överenskommelse mellan Europaparlamentet och ministerrådet innan sommaren 2021.

EU:s klimatlag som presenterades i mars förra året närmar sig nu slutfasen. Den femte förhandlingsrundan har inletts där europaparlamentet och ministerrådet ska enas om de svåraste frågorna. Enligt vår svenska europaparlamentariker Jytte Guteland (S), handlar detta om 2030-målet där EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet varit oense om hur mycket växthusgasutsläppen ska minska till 2030. 

Bakgrund

EU:s klimatlag är ett viktigt inslag i EU-kommissionens tillväxtstrategi (gröna given). Klimatlagen presenterades i början av 2020 och i december samma år höjdes klimatambitionerna ytterligare i linje med Parisavtalet, vilket resulterade i ett bindande EU-mål om en nettominskning av växthusgasutsläpp på minst 55 procent till år 2030 jämfört med 1990.

Förhandlingarna går sakta framåt

De så kallade trepartsförhandlingarna (trilogerna) hålls bakom stängda dörrar i ett försök att hitta en överenskommelse mellan Europaparlamentet och ministerrådet. Europaparlamentets förhandlare hade ursprungligen förväntat sig stora framsteg med förslag om en växthusgasbudget och överenskommelser gällande ett europeiskt klimatråd (ett vetenskapligt rådgivande organ vars roll är att utvärdera politiken på EU-nivå). Jytte Guteland som är huvudförhandlare i frågan anser att några framsteg ändå har nåtts i vissa frågor och hoppas att det nästkommande trepartsmötet kan fokusera på de stora svåra frågorna som 2030- samt 2050-målet.

Den tyska ledamoten, Michael Bloss, som ingår i Europaparlamentets förhandlingsteam med Jytte Guteland, hade en annan uppfattning och var väldigt besviken på trepartsmötet och uttryckte sig på följande sätt:

 ”Vi uppnådde ingenting. Det finns inget avtal om någonting. Det finns inga framsteg. Det är verkligen frustrerande för mig, jag förväntade mig att vi skulle göra några framsteg den här gången”.

Vad händer nu

Ministerrådets ordförande Portugal strävar nu efter att få igenom ett avtal i slutet av april. Men i och med påskledigheten i april finns risken att man inte kommer hinna nå en överenskommelse till dess. Senast i juni 2021 ska EU-kommissionen se över alla relevanta politiska instrument och om så krävs föreslå ändringar så att det går att nå de nya utsläppsminskningarna till 2030. EU behöver nå en överenskommelse så snart som möjligt för att ha ett bekräftat och färdigställt 2030-mål inför USA:s klimattoppmöte den 22-23 april 2021.

Klicka här för mer information.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95