Region Östergötland

EU:s nya uppförandekod för livsmedelsföretag

[2021-02-03]

EU-kommissionen har lanserat en plan för att öka livsmedelsystemets hållbarhet samt göra det lättare för konsumenter att välja hälsosamma och hållbara livsmedel.

Den nya uppförandekoden ”code of conduct”, som EU-kommissionen presenterat har till syfte att underlätta metoder för alla relevanta aktörer i livsmedelsystemet att göra klimatvänliga och hållbara val. EU:s uppförandekod som lanserades under förra veckan är ett tillägg i initiativet Jord till bord och kompletterar dessutom löftet för grön konsumtion, vilket är en del av den europeiska klimatpakten, som är ett EU-initiativ som uppmanar människor, samhällen och organisationer att delta i klimatarbetet och skapa ett grönare Europa. Uppförandekoden samlar aktörer från livsmedelssystemet som kommer att ge löften om ansvarsfulla affärs- och marknadsföringsmetoder. Koden avser dessutom att täcka alla viktiga aspekter av livsmedelssystemens hållbarhet, inklusive ekonomiskt, socialt och miljömässigt, och spegla målen och ambitionerna i EU:s Jord till bord-strategin, vilket ligger i linje med kommissionens tillväxtstrategi (den europeiska gröna given).

Industrin och handeln har en nyckelroll för att ställa om till en hållbar konsumtion. Därför är det extra viktigt att rikta sig till livsmedelsföretag som ligger ”mellan gården och gaffeln”, inklusive livsmedelsprocessorer, livsmedelsserviceoperatörer och återförsäljare, som arbetar för att bana väg för mer tillgängliga hälsosamma, hållbara matalternativ. EU:s hälsokommissionär, Stella Kyriakides, är positivt inställd till den nya uppförandekoden och yttrade under ett virtuellt möte förra veckan att koden kommer markera en vändpunkt där livsmedelsindustrin, detaljindustrin och cateringbranschen arbetar tillsammans för att säkerställa hållbara livsmedelsmetoder.

För mer information, klicka här. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95