Region Östergötland

EU:s nya skogsstrategi

[2021-09-01]

EU har presenterat sin nya skogsstrategi för 2030. Att skydda och bevara Europas skogar beskrivs vara en viktig del i kampen mot klimatförändringarna, något som den nya strategin fokuserar på med dess riktlinjer för skogsbruk inom Europa.

Den 16 juli presenterade EU kommissionen den nya skogsstrategin för 2030. Strategin bygger på EU:s strategi för biologiskt mångfald och kompletterar klimatpaketet ”Fit-for-55”. Den innehåller en rad åtgärder för att öka skogarnas kvantitet och kvalitet, samt att stärka dess skydd, återställande och motståndskraft. Åtgärderna och den vision som strategin innehåller blir en viktig del av den gröna given, Eu:s klimatinitiativ om ett klimatneutralt Europa till 2050.

Eftersom skogarna fungerar som kolsänkor, en samling av kol som minskar mängden koldioxid i atmosfären, blir skogen en naturlig motståndskraft mot klimatförändringarna. Syftet med de förslagna åtgärderna blir därmed bland annat att förbättra kolsänkorna. Detta ökar då kolbindningen vilket i sin tur bidrar till att begränsa klimatförändringarna.  

Utöver att förbättra kolsänkorna lyfter strategin även fram att skogarna ska förvaltas på ett hållbart sätt och att klimatvänliga förvaltningsmetoder ska främjas. Detta syftar till förvaltningsmetoder som bevarar viktiga ekosystemtjänster. Dessa ekosystemtjänster är de tjänster som vi människor får av naturen såsom rening av luft och vatten, livsmedel, läkemedel, material och markstabilisering.

Frans Timmermans, EU-kommissionens verkställande vice ordförande och ansvarig för den europeiska gröna given gav följande uttalande i samband med den nya strategin:

”… Europas skogar är hotade. Därför kommer vi att arbeta för att skydda och återställa dem, förbättra skogsförvaltningen och stödja skogsbrukare och skogsförvaltare. I slutändan är vi alla en del av naturen. Det vi gör för att bekämpa klimatkrisen och krisen för biologisk mångfald, det gör vi för vår egen hälsa och framtid”.

 

Läs mer om den nya skogsstrategin här.

 

Textansvarig: Linnéa Gullarbergs +32 (0) 497 39 75 95