Region Östergötland

Europeisk pakt för forskning och innovation

[2021-09-08]

Under juli 2021 antog EU-kommissionen ett förslag gällande en Europeisk pakt för forskning och innovation. Pakten förväntas kunna stödja verkställandet av Europeiska forskningsområdet (ERA).

Det Europeiska forskningsområdet (ERA) har funnits sedan år 2000 men har kommit att förnyats under de senaste åren. Ambitionen med ERA är att skapa en marknad för forskning, innovation och teknik i Europa som stärker det transnationella samarbetet inom områdena. EU-kommissionen beskriver att det under de drygt 20 åren av ERA:s implementering har skett uppnådda resultat inom bl.a. forskningsinfrastrukturer, forskares rörlighet och internationellt samarbete. Däremot anser EU-kommissionen att mer behövs göras vilket lett fram till förslaget om en Europeisk pakt för forskning och innovation.

De fyra huvudområden som pakten utgörs av är:

-          Principer och värderingar för forskning och innovation

-          Delade områden för åtgärder

-          Investeringar och reformer som genomförs genom gemensamt överenskomna frivilliga mål

-          En förenklad process för samordning och övervakning av policy

Varje huvudområde innehåller en rad rekommendationer men inte några legalt bindande initiativ. Rekommendationerna inkluderar inte bara europeisk och nationell nivå, utan även regional nivå. Att pakten inte innehåller några legalt bindande initiativ beskrivs av EU-kommissionen vara en reflektion av en gemensam ambition mot utvecklingen av en ny uppdaterad ERA.

 

Margrethe Vestager, EU-kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för digitalisering och konkurrensfrågor gjorde följande uttalande i och med förslaget:

”Pandemin har visat oss vikten av att förena forsnings- och innovationsinsatser som snabbt ger resultat till marknaden. Den har visat oss vikten av investeringar i gemensamt överenskomna strategiska prioriteringar mellan medlemsländerna och EU. Den pakt för forskning och innovation vi föreslår idag kommer att underlätta bättre samarbete och vidta våra insatser för att ta itu med de forsknings- och innovationsmål som är viktigast för Europa. Och det gör att vi alla kan lära av varandra.”

 

För att läsa EU-kommissionens pressmeddelande om pakten, klicka här.

För att läsa EU-kommissionens förslag om pakten, klicka här.

 

Textansvarig: Linnéa Gullarbergs +32 (0) 497 39 75 95