Region Östergötland

European Research & Innovation days 23-24 juni 2021

[2021-02-17]

Den 23-24 juni 2021 drar återigen de europeiska forskning- och innovationsdagarna (R&I-days) igång. R&I-days är ett återkommande evenemang som detta år fokuserar på det nya Horisont Europa programmet samt ökat samarbete för att minska konsekvenserna av Covid-19-pandemin.

Årets evenemang skiner fokus på EU:s nya ramprogram Horisont Europa, vilket är unionens största finansieringsstöd för forskning och innovation. Årets event kommer dessutom att beröra hur vi uppnår ökat samarbete vilket betonas som extra viktigt för unionens återhämtning från den rådande pandemin. Under eventet får deltagare chansen att utbyta kunskaper samt delta i konversationen hur vi skapar förutsättningar för en grön, digital och motståndskraftig framtid.

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95