Region Östergötland

Kunskapscentrum mot cancer

[2021-07-06]

Nu lanserar EU-kommissionen kunskapscentrum för cancer som är det första flaggskeppsinitiativet inom ramen för Europas plan mot cancer, för att konsolidera, spåra och ge tillgång till cancerdata, som ett stöd för att stödja forskning och förbättra behandlingar.

Kampen mot cancer är en av EU-kommissionens högsta prioriteringar och i vintras presenterade EU-kommissionen en cancerplan som består av fyra centrala åtgärdsområden samt tio flaggskeppsinitiativ. Den totala ekonomiska effekten av cancer i Europa uppskattas överstiga 100 miljarder euro per år. EU-kommissionens kunskapscentrum för cancer är ett av flaggskeppsinitiativen i cancerplanen och utgör en viktig del i EU-kommissionens arbete för att skapa en europeisk hälsounion.

Kunskapscentrumet för cancer är det första konkreta steget under EU-kommissionens cancerplansom syftar till att minska sjukdomsbördan och kommer att stödja cancerforskningsuppdraget som lovar att rädda tre miljoner liv till 2030. Kampen mot cancer är ett projekt som bottnar i forskningsprogrammet Horisont Europa (ramprogram för forskning och innovation). Genomförandeplanen håller fortfarande på att färdigställas och EU-kommissionen stakar för närvarande ut hur man ska uppnå målet att rädda tre miljoner liv till 2030. Det planerade canceruppdraget inom Horisont Europa kommer att bli en viktig del av EU:s investeringar i cancerforskning och innovation. Uppdraget kommer att informera om många av cancerplanernas nyckelåtgärder och tillhandahålla nya koncept för politiska och innovativa lösningar för patienter.

Kunskapscentrumet för cancer kommer förena experter, forskare och beslutsfattare inom och utanför EU-kommissionen för att utforma politiska frågor på ett övergripande sätt och ta fram evidensbaserade svar.

Målen för kunskapscentrumet:

  • Kartlägga och tillhandahålla de senaste upptäckterna och statistiken om cancer
  • Övervaka cancertrenderna så att effektiviteten hos förebyggande strategier och screeningprogram kan utvärderas
  • Tillhandahålla europeiska riktlinjer för förebyggande, screening, diagnos och vård av cancer för att förbättra cancerresultaten och minska ojämlikheten mellan EU:s regioner
  • Bidra till utformningen av strategier för förebyggande av cancer med kopplingar till miljön och en hälsosam livsstil, inbegripet tobaks- och alkoholkontroll
  • Identifiera brister i forskning eller politik
  • Tillhandahålla ett utrymme för samordning av många cancerinitiativ på en plattform
  • Bidra till att minska ojämlikheten i fråga om förebyggande och vård av cancer i hela EU

 För mer information, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95