Region Östergötland

EU presenterar beredskapsplan i händelse av uteblivet brexitavtal

[2020-12-16]

EU-kommissionen har nu lagt fram en beredskapsplan ifall brexitförhandlingarna med Storbritannien resulterar i ett avtalslöst utträde den 31 december.

Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien fortsätter. Under helgens möte mellan Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, fanns förhoppningen om ett genombrott i brexitförhandlingarna. Istället kom beskedet att mötet avslutades utan en överenskommelse och att tidsfristen för förhandlingarna om ett eventuellt handel-och samarbetsavtal förlängs ytterligare. Ursula von der Leyen beskrev samtalet på följande sätt:

”Vi fick en tydlig förståelse för varandras positioner. De är långt från varandra”.

Frågorna som partnerna fortsatt inte kan enas kring är:

  • rättvisa konkurrensvillkor
  • tvistelösning om någon av partnerna bryter uppgörelsen
  • tillträde för EU-fiskare i brittiska vatten

Förhandlingarna har pågått under större delen av året. Förhoppningarna om ett avtal innan övergångsperioden löper ut det 31 december 2020, kvarstår. I nödfall har nu EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterat unionens beredskapsplan i händelse av uteblivet brexitavtal. Åtgärderna täcker de mest akuta områdena som bland annat luft- och havstransporter, upphovsrätt, dataskydd, resor, handel med utsläppsrätter samt handel till fiske. EU-kommissionen föreslår tillfälliga lösningar för luftfarts- och vägförbindelser som ska gälla under en sexmånadersperiod.

Vad händer nu

Förhandlingarna har skjutits upp ytterligare. Om parterna ska få igenom ett avtal måste det vara på plats senast den 31 december, då de särskilda övergångsreglerna löper ut och Storbritannien inte längre står under EU-regler. Ursula von der Leyen har även meddelat att de givit respektive chefsförhandlare mandat att fortsätta förhandlingarna om ett brexitavtal de närmaste dagarna. Om parterna lyckas enas om ett avtal ska det även godkännas av EU:s medlemsländer och det brittiska parlamentet.

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95