Region Östergötland

EU-parlamentariker ber om lag som håller företag ansvariga för skada på miljö och människor

[2021-02-10]

En rapport från underutskottet för mänskliga rättigheter i europaparlamentet vill se EU-lagstiftning som kräver att företag upprätthåller värden som mänskliga rättigheter och skydd av miljön.

Den 27 januari antog EP-utskottet för mänskliga rättigheter en rapport om rekommendationer gällande obligatorisk företagskontroll, där man uppmanar EU-kommissionen att föreslå lagstiftning som säkerställer att företag respekterar miljökrav och skydd av mänskliga rättigheterna.

Lagstiftningsinitiativ om företagsansvar

I rapporten framgår det att företag borde ta hänsyn till värden som mänskliga rättigheter och miljö inom sina värdekedjor, därmed hela processen från tillverkning till försäljning av varor och alla steg från leverans till material. EU-lagstiftare Lara Wolters som var delaktig i framtagandet av rapporten, menar att det i dagsläget inte existerar gemensamma EU-regler som kan hålla företag ansvariga för skada på miljö och arbetsförhållanden som kränker mänskliga rättigheter. Med en sådan lag skulle man kunna öka EU-granskning av företag och undersöka hur dess verksamhet påverkar människor och klimatet.

Rapporten uppmanar EU-kommissionen att lansera en obligatorisk ”företagsbesiktning” (due diligence) som omfattar krav på miljö- och mänskliga rättigheter för alla företag och sektorer som är etablerade i unionen. Due diligence kräver att företag identifierar, tar itu med och åtgärdar sin inverkan på mänskliga rättigheter och miljön genom hela deras värdekedja. Dessutom bör statligt ägda företag och finanssektorn även inkluderas.

Vad händer nu

Förslaget avser utforma EU-lagstiftning om hållbar företagsstyrning. I mars väntas EU-parlamentet rösta om förslaget och den 22 juni kommer ett livesänt ”joint hearing” i EU-parlamentet att sändas där tre delaktiga utskott presenterar en sammanfattning av tidigare briefings och rapporten om krav på efterlevnad av miljöskydd och mänskliga rättigheter för företag.

För mer information, klicka här. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95