Region Östergötland

EU-kontorets femte upplaga av EU:s årsöversikt är äntligen här!

[2021-02-03]

Nu finns en nyutkommen upplaga av EU-årsöversikt 2021 som ger insyn i kommande EU-aktuella händelser från ett östgötskt perspektiv.

Enheten för internationell samverkan har under hösten arbetat fram årets EU-årsöversikt för 2021 som belyser kommande aktualiteter på EU-agendan från ett östgötskt perspektiv. Årsöversikten omfattar frågor och områden som vi finner extra relevanta för Östergötland och som vi anser ger nytta för politiker och tjänstepersoner i regionen.

I årsöversikten kan ni bland annat läsa om Region Östergötlands påverkansområden, en ny flerårsbudget, en ny programperiod, en rad nya strategier samt pandemins påverkan på EU:s arbete särskilt kopplat till hälso-och sjukvårdsområdet.

Kontakta enheten för internationell samverkan på regionhuset för upphämtning av tryckt exemplar, eller följ denna länk för att ta del av dokumentet i digital form.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95