Region Östergötland

EU-kommissionens uppförandekod för desinformation

[2021-06-02]

Under förra veckan lade EU-kommissionen fram vägledning för hur uppförandekoden om desinformation ska stärkas för att bli effektivare.

Desinformation på nätet är ett problem i EU. Covid-19-pandemin visade på behovet av intensifierade insatser för att skydda våra demokratiska samhällen och institutioner. EU-kommissionen menar att desinformation minskar förtroendet till demokratin och media, komplicerar för medborgare att veta vad som är sant respektive falskt och hindrar yttrandefrihet.

Begreppet ”infodemi” har fått mer uppmärksamhet under pandemin och betyder en global ryktesspridning av felaktig information. Under pandemin har infodemi medfört stora risker för personliga och offentliga hälsosystem, krishantering, ekonomi och samhälle.  Spridningen av desinformation upplevs som oroande av EU-medborgarna och en majoritet av unga européer uppger sig stöta på falska nyheter minst en gång i veckan.

Den nya uppförandekoden bygger på ett tidigare ramverk från 2018 där EU:s arbete mot desinformation är förankrat i skyddet av yttrandefriheten och en öppen demokratisk debatt.

Uppförandekoden kommer vara riktad mot nyhetskanaler, sociala medieplattformar och andra aktörer på nätet för att motverka att desinformation sprids på nätet. Syftet är att skapa en onlinemiljö som präglas av större transparens och ansvarsskyldighet och ska stärka medborgarnas ställning.

EU-kommissionen föreslår följande stärkande av uppförandekoden:

  • Fler deltagare med skräddarsydda åtaganden. 
  • Stoppa penningflödet till desinformation.
  • Säkerställa tjänsternas integritet.
  • Ge användarna bättre möjlighet att förstå och flagga för desinformation.
  • Öka omfattningen av faktagranskningen och öka tillgången till data för forskare.
  • En robust övervakningsram.

EU-kommissionen kommer under 2021 att lägga fram förslag till stärkande av lagstiftningsramen och ta fram nya branschledda lösningar.

För mer information, klicka här.  

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95