Region Östergötland

EU-kommissionen tillkännager den första omgången av direktinvesteringar genom det Europeiska innovationsrådets nya fond (EIC)

[2021-01-27]

Det europeiska innovationsrådets nya fond (EIC) är ett banbrytande initiativ från EU-kommissionen för direkta kapitalinvesteringar till små och stora företag. EU-kommissionen har nu meddelat att en rad olika företag kommer motta ca 178 miljoner euro för att utveckla innovationer inom bland annat hälsa och cirkulär ekonomi.

Kommissionen har tillkännagett den första omgången av direktinvesteringar genom det Europeiska innovationsrådets nya fond (EIC). Nu kommer 42 innovativa nystartade företag, små som stora, att sammanlagt få dela på 178 miljoner euro av kapitalinvesteringar för att utveckla banbrytande innovationer inom ett flertal områden.

EIC-fonden är till för att fylla finansieringsluckan som ofta finnsför innovativa företag när de ska ta sin teknik till kommersialiseringsstadiet, ett stadie där kunder involveras för att styrka att den nya idén faktiskt löser kundernas problem samt analysera kostnader och fördelar förknippade med att innovationen införs. Syftet med fonden utöver att stödja jämställdhet och jämlikhet och bidra till hållbarhet genom särskild fokus på den gröna och digital omställningen samt hälsa, ska fonden dessutom maximera verkan som långsiktig kapitalinvestering genom att hjälpa företag som erbjuder banbrytande teknik att nå tillväxt. Idag har även fonden fått en allt mer central roll i och med coronakrisens kraftiga konsekvenser för många små och medelstora företag i EU samt uppstartsföretag.

Det är första gången som EU-kommissionen tillhandahåller direkta kapitalinvesteringar eller hybridinvesteringar, vilket är kapitalinvestering blandat med bidrag, till nya företag. Den maximala finansieringen (bidrag och kapital) kan vara ända upp till 17,5 miljoner euro. Än så länge har 159 företag valts ut att få kapitalinvesteringar, men det är ännu bara 42 företag som gått igenom och avklarat utvärderingsprocessen (due diligence-processen), vilket är en så kallad företagsbesiktning. De övriga 117 företagen står i tur för investeringar beroende på resultatet av dessa processer. De första investeringarna kräver en grundligutvärdering som utförs av externa experter, processen bevakas av externa förvaltare och investerare från EIC-fondens investeringskommitté och ett slutligt beslut som fattas av EIC-fondens styrelse.

Ett av de första EU-företagen som fick motta kapitalinvesteringar från EIC-fonden är det franska företaget CorWave. CorWave erhöll ca 15 miljoner från innovationsfonden. Företaget syftar till att höja vårdstandarden för patienter med livshotande hjärtsvikt. Investeringarna från EIC-fonden kan möjliggöra den medicinska lösningen LVAD (Left Ventricular Assist Device), en lösning som kommer förbättra livet för personer med hjärtsvikt och halvera komplikationer med hjärtsvikt. Just nu håller investeringsavtal på att slutas med de övriga målföretagen, vilka kommer att tillkännages inom kort.

Här följer några exempel från denna första investeringsomgång:

  • Hiber: Ett internationellt satellit- och kommunikationsföretag som tillhandahåller global och överkomlig konnektivitet för sakernas internet.
  • XSUN: Ett företag som utformar solcellsdrivna energioberoende drönare som är fullt autonoma och inte kräver mänsklig medverkan för att fungera.
  • GEOWOX LIMITED: Ett teknikföretag som tillhandahåller automatiserade fastighetsvärderingar och som utnyttjar högkvalitativa öppna data och maskinlärningsmodeller.
  • EPI-ENDO PHARMACEUTICALS EHF: Ett läkemedelsföretag som inriktat sig på att utveckla en egen läkemedelsportfölj för att hantera den enorma globala bördan av kroniska luftvägssjukdomar.

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95