Region Östergötland

EU-kommissionen presenterar ny handelsstrategi

[2021-03-03]

Den 18 februari presenterade EU-kommissionen sin handelsstrategi som fokuserar på en hållbar, strategisk, öppen och offensiv handelspolitik.

EU:s nya handelsstrategi de kommande åren har som ändamål att hantera den ekonomiska återhämtningen samtidigt som man stödjer den grundläggande omvandlingen av sin ekonomi till en klimatneutral union i linje med målen i EU:s gröna giv.

Den nya strategin syftar till att skapa ett nytt samförstånd för handelspolitiken baserad på öppenhet, hållbarhet och självsäkerhet. Det förstärker EU:s ställning som en global kämpe för öppen, reglerbaserad handel som är både rättvis och hållbar. Strategin kommer därför att ytterligare integrera EU:s handelspolitik inom blockets ekonomiska prioriteringar med den grundläggande omvandlingen av EU: s ekonomi i linje med dess gröna och digitala mål. Strategin ska även öka EU:s förmåga att driva sina intressen och genomdriva sina rättigheter, inklusive självständigt där det behövs och stödja strävan efter EU:s geopolitiska ambitioner.

EU:s handelspolitik kommer att fokusera på tre centrala mål, vilka är att ge stöd till återhämtningen och den grundläggande omvandlingen av EU:s ekonomi i linje med de gröna och digitala målen, utforma globala regler för en mer hållbar och rättvisare globalisering samt öka EU:s förmåga att driva sina intressen. Handelspolitiken ska dessutom driva EU:s öppna strategiska autonomi (EU:s förmåga att utföra utrikes- och säkerhetspolitiska beslut och slutföra dem tillsammans med tredje parter, eller självständigt vid behov).

För att nå dessa tre mål kommer EU-kommissionen att fokusera på följande åtgärder:

  • Reformera WTO (Världshandelsorganisationen)
  • Stödja den gröna övergången och främja ansvarsfulla och hållbara värdekedjor
  • Främja den digitala övergången
  • Stärka EU:s regelverk
  • Fördjupning av EU:s partnerskap med grannländer, utvidgningsländer och Afrika
  • Stärka EU:s fokus på att genomföra och genomdriva handelsavtal och säkerställa lika villkor för EU-företag

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95