Region Östergötland

EU-kommissionen presenterar möjliga jordbruksmetoder som kan stödjas inom EU:s nya jordbrukspolitik

[2021-03-03]

För några veckor sedan presenterade EU-kommissionen inom ramen för EU:s nya CAP (gemensamma jordbrukspolitiken), potentiella jordbruksmetoder kopplat till de ettåriga miljö-och klimatersättningarna.

Den gemensamma jordbrukspolitiken är avgörande för att hantera övergången till ett hållbart livsmedelssystem, samt för att stärka de europeiska jordbrukarnas ansträngningar att bidra till EU:s klimatmål och skydd av miljön. Miljöstöden eller de så kallade ettåriga miljö-och klimatersättningarna är ett nytt instrument i den gemensamma jordbrukspolitiken för att stödja övergången till ett hållbart livsmedelssystem.

Miljöstöden är ett nytt instrument för att belöna jordbrukare som väljer att gå ett steg längre när det gäller miljö- och klimatåtgärder. Miljöstöden syftar även till att säkerställa att målen i EU:s gröna giv och strategin Från jord till bord efterlevs. Dessa två strategier har som mål att öka hållbarheten i livsmedel genom att minska användningen bekämpningsmedel, gödselmedel och försäljningen av antimikrobiella medel som används för jordbruk, djurhållning och vattenbruk.

Den nya gemensamma jordbrukspolitiken kommer att genomföras genom att medlemsländerna tar fram strategiska planer på nationell nivå. Dessa planer kommer att konkretisera riktade insatser baserat på behov, styrkor, svagheter, kapacitet och hot, samtidigt som insatserna går i linje med EU:s gröna giv och bidrar till hållbara livsmedelsystem.

Listan över jordbruksreformerna syftar till att förbättra insynen i processen för att upprätta de strategiska planerna samt ge jordbrukare, forskare och intressenter en grund för vidare diskussion om hur vi kan nyttja miljöstöden på bästa sätt.

Här följer några jordbruksmetoder som kan få miljö- och klimatersättning:

  • Ekologiska jordbruksmetoder (antingen omvandling till ekologiskt jordbruk eller bevarandet av ekologiskt jordbruk)
  • Integrerade metoder för skadedjurshantering
  • Agroekologi
  • Djurskyddsmetoder
  • Skogsjordbruk
  • Jordbruk med högt naturvärde (HNV)
  • Precisionsjordbruk
  • Kolodling
  • Skydd av vattenresurser

För mer information, klicka här. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95