Region Östergötland

EU-kommissionen presenterar handlingsplan för sociala rättigheter

[2021-03-10]

EU-kommissionen lägger fram sin handlingsplan för sociala rättigheter som föreslår mål på områden som sysselsättning, kompetens och social trygghet.

I slutet av förra veckan lade EU-kommissionen fram en handlingsplan för sociala rättigheter för den europeiska sociala pelaren, vilket kort innebär att EU:s ekonomiska politik ska gå hand i hand med sociala rättigheter. Pelaren är uppbyggd kring tre avsnitt: lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet och social integration. Målsättningarna i handlingsplanen avser att skapa ett starkt socialt Europa som bidrar till en rättvis, inkluderande och motståndskraftig socioekonomisk återhämtning.

Mål fram till 2030

I handlingsplanen föreslår EU-kommissionen tre allomfattande mål gällande sysselsättning, kompetens och social trygghet till 2030:

  • minst 78 % (i åldern 20–64 år) ska ha jobb
  • minst 60 % av alla vuxna ska delta i utbildning varje år
  • antalet personer som riskerar fattigdom eller social utestängning ska minska med minst 15 miljoner

Planen består av gemensamma åtgärder som ska genomföras av unionen och medlemsländerna i samverkan med arbetsmarknadens parter och civilsamhället. För att främja skapandet av sysselsättning i den socioekonomiska återhämtningen, uppmanar EU-kommissionen alla medlemsländerna att utföra effektiva aktiva arbetsmarknadsåtgärder till följd av covid-19-krisen (kallat Ease). Ease omfattar anställningsincitament, mer stöd från arbetsförmedlingar samt åtgärder till kompetenshöjning och omskolning. Genom medel från faciliteten för återhämtning och resiliens samt Europeiska socialfonden+, finansierar EU medlemsländernas olika Ease-åtgärder. EU-medlen ska användas för att möjliggöra övergången från pandemins ekonomiska nödåtgärder till åtgärder för återhämtning.

Vad händer nu

I maj kommer det portugisiska ordförandeskapet under toppmötet Porto Social Summit att ta diskussionen vidare och ytterligare stärka Europas sociala arbete.

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95