Region Östergötland

EU-kommissionen öppnar upp för samråd gällande reglerna för bredband

[2020-12-09]

EU-kommissionens ambition är att alla i unionen ska ha tillgång till snabbt effektivt bredband. Genom ett samråd vill nu EU-kommissionen säkerställa att reglerna för bredband ligger inom ramen för denna ambition.

EU:s regler om bredbandsutbyggnad (direktiv 2014/61/EU) ska se till att alla i EU får tillgång till snabbt internet genom att minska kostnaderna för utbyggnaden.

EU-kommissionen vill nu se över reglerna mot bakgrund av hur tekniken, marknaden och lagstiftningen har utvecklats. Översynen ska:

•bidra till snabbare och effektivare utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet, bland annat fiber och 5G

•se till att reglerna är i linje med den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation

•överväga kompletterande regler om miljöhänsyn.

Samrådet stänger den 2 mars 2021, klicka här för att svara på samrådet. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95