Region Östergötland

EU-kommissionen öppnar upp för feedback om direktivet om förnybar energi

[2021-04-07]

Mellan den 31 mars och den 28 april kan intressenter lämna synpunkter på det omarbetade förnybarhetsdirektivet (RED II) som innehåller hållbarhetskriterier för skogsbiomassa som används vid energiproduktion.

Skogsbioenergi måste produceras på ett hållbart sätt för att stödja EU:s klimat- och energimål. Direktivet om förnybar energi från 2018 innehåller därför nya hållbarhetskriterier för biogas och biomassa, inklusive skogsbiomassa, som används för att producera el, värme eller kyla.

EU-kommissionen ber nu om vägledning och feedback gällande rättsakterna för hur aktörer ska visa att de uppfyller de nya hållbarhetskriterier för skogsbiomassa som anges i artikel 29.

Klicka här för att lämna feedback.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95