Region Östergötland

EU-kommissionen lanserar grönbok om åldrande

[2021-02-03]

EU-kommissionen uppmanar till diskussion gällande den allt äldre befolkningen i EU genom att lansera en grönbok som berör utmaningar och möjligheter med den åldrande befolkningen.

Genom att lansera en grönbok initierar kommissionen till en bred debatt gällande den åldrande befolkningen i unionen. Grönboken utgör underlag för kommissionens inledande betänkande och den framtida politiken. I grönboken om det åldrande samhället i Europa beskrivs konsekvenserna av denna demografiska utveckling för vår ekonomi och för samhället.

De senaste 50 åren har livslängden ökat med 10 år för både män och kvinnor. Idag är 20 procent av befolkningen äldre än 65 år och inom 50 år beräknas 30 procent av EU:s befolkning vara över 65 år. Antalet personer som potentiellt behöver långtidsvård förväntas också öka från 19,5 miljoner år 2016 till 23,6 miljoner år 2030 och 30,5 miljoner till år 2050. Enligt Dubravka Šuica, kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi, återspeglar den ökade livslängden hur framgångsrik och stark den sociala marknadsekonomin varit.  Däremot kommer många utmaningar med en stor åldrande befolkning och genom denna grönbok vill kommissionen dra nytta av den åldrande befolkningen.

Områden som grönboken innehåller är:

  • hur EU kan främja en hälsosam livsstil
  • hur EU kan främja livslångt lärande
  • hur EU kan stärka hälso- och sjukvårdssystemen samt den åldrande befolkningens påverkan på arbetsmarknaden, pensionssystemen och sociala skyddsnät.

I samband med grönboken publicerades även ett samråd med syftet att diskutera hur EU ska agera och hantera de ekonomiska men även de sociala effekterna. Samrådet berör ett brett antal områden som utbildning, sysselsättning och socialpolitik, folkhälsa, transporter samt regional och lokal utveckling. Samrådet är öppet fram till den 21 april.

För mer information om grönboken, klicka här. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95