Region Östergötland

EU-kommissionen lanserar ett europeiskt digitalt eID

[2021-06-09]

EU-kommissionen lade under förra veckan fram ett förslag till ram för ett gemensamt europeisk elektroniskt ID i hela EU. Med detta digitala ID kan EU-medborgare styrka sin identitet i mobilen och få tillgång till offentliga tjänster.

Digital e-legitimation hjälper oss att spara tid och förenkla identifiering. Flera privata och offentliga leverantörer erbjuder idag digitala identifieringsmedel så att användarna kan få tillgång till olika offentliga tjänster online.

Bakgrund

I mars lade EU-kommissionen fram en omfattande ”digital kompass” där EU fastställde sina digitala ambitioner till år 2030. Den digitala kompassen för 2030 omfattar ett antal mål och delmål som den europeiska digitala identifieringen kommer att bidra till. Denna satsning på ett europeiskt digitalt ID är en satsning i ett led i EU:s ”digitala kompass” där målsättningen är att alla viktiga offentliga tjänster ska vara tillgängliga på nätet senast 2030, alla medborgare ska ha tillgång till elektroniska patientjournaler samt 80 % av medborgarna ska använda e-identifiering.

Ramen för ett europeiskt digitalt ID

Med den nya förordningen kommer medlemsländer kunna erbjuda medborgare digitala e-identitetsplånböcker som kan kopplas till deras nationella digitala identitet med bevis på andra personliga attribut såsom körkort, utbildningsbevis och bankkonton. De digitala identitetsplånböckerna kan tillhandahållas av offentliga myndigheter eller privata enheter om dessa godkänns av ett medlemsland. Den digitala plånboken gör det möjligt att ladda ner, lagra och använda grundläggande personuppgifter. Det nya inslaget i de nya reglerna är att alla har rätt att ha en europeisk digital identitetsplånbok som kan användas i alla medlemsländer, men samtidigt kommer användare själva kunna kontrollera vilka personuppgifter de vill dela med onlinetjänster. På detta sätt får användare ha full kontroll över de data som de delar med sig av och själva kunna bestämma hur mycket av ens personliga information som ska visas.

Det europeiska digitala ID:et kommer att:

  • Vara tillgänglig för alla som vill använda det.

Varje medborgare, invånare och företag i EU som vill utnyttja den europeiska digitala identiteten kommer att kunna göra det.

  • Ha en bred användning.

De digitala identitetsplånböckerna kommer att kunna användas brett, både som ett sätt att identifiera användarna och för att styrka vissa personliga attribut och därmed ge användarna tillgång till offentliga och privata digitala tjänster i hela EU.

  • Ge användarna kontroll över sin information.

De europeiska e-identitetsplånböckerna kommer att ge människor möjlighet att välja vilka aspekter av sin identitet, sina data och sina intyg som de delar med sig av till tredje parter och att hålla reda på vad de förmedlat. Användarnas kontroll säkerställer att det endast är sådana uppgifter som måste delas som faktiskt delas.

Vad händer nu

Parallellt med lagstiftningsprocessen kommer EU-kommissionen att tillsammans med EU-länderna och den privata sektorn arbeta med de tekniska aspekterna av den europeiska digitala identiteten. EU-kommissionen hoppas att medlemsländerna och EU-parlamentet ska enas om dess slutliga utformning senast i september 2022.

Klicka här för mer information.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95