Region Östergötland

EU-kommissionen introducerar en publikationsplattform för vetenskapliga rapporter

[2021-03-31]

Under onsdagen förra veckan lanserade EU-kommissionen en plattform för vetenskapliga skrifter som har till syfte att dela de forskningsresultat som finansierats av Horisont Europa.

Ambitionen med publikationsplattformen (Open Research Europe) är att alla vetenskapliga publikationer från kommissionens forskningsfinansiering ska vara kostnadsfria och öppna för insyn. För närvarande är hela 91 % av alla publikationer som finansierades genom Horisont 2020 (det föregående programmet) öppna. EU-kommissionen vill genom att bidra till öppna publiceringsprocesser för vetenskap inspirera andra nationella finansiärer att göra samma sak.

Plattformen bygger på EU-kommissionens antagande om meddelandet om ett nytt europeiskt forskningsområde för forskning och innovation. Genom spetskompetens, konkurrenskraft och öppenhet kommer det nya europeiska forskningsområdet generera bättre förutsättningar för forskning och innovation i Europa, påskynda EU:s klimatomställning, stärka EU:s ledande ställning inom den digitala utvecklingen, stödja social och ekonomisk återhämtning efter Covid-19-krisen samt stärka motståndskraften inför framtida kriser.

Plattformen kommer att erbjuda tillgång till offentliggörande av forskning som finansierats genom Horisont 2020 och Horisont Europa inom alla ämnesområden inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik samt samhällsvetenskap, konst och humaniora. Genom Open Research Europe kommer forskare erbjudas möjligheten att snabbt dela med sig av sina forskningsresultat och kunskaper vilket kan generera öppna och kreativa forskningsdebatter.

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95