Region Östergötland

EU-kommissionen inför regler om tillstånd gällande vaccintillverkning i EU och export av vacciner

[2021-02-03]

För att säkra tillgången till Covid-19-vaccin i EU har nu EU-kommissionen infört reglerna om exporttillstånd av de aktiva substanserna i vaccinet. Huvudsyftet är att öka tydlighet och kunna underrätta europeiska invånare vart vaccinet tar vägen samt se till att de når vår befolkning.

En motor i införandet av exportregler och tillstånd av vaccintillverkning, är delvis vaccintvisten mellan EU och Asta Zeneca. EU hade innan vaccinets godkännande genom förhandsbeställningar finansierat vaccintillverkarnas initiala kostnader i utbyte mot rätten att köpa ett bestämt antal doser. I januari visade det sig att EU skulle få motta 60 procent mindre doser under det första kvartalet än vad som ursprungligen bestämts. EU:s beslut till exportrestriktioner är för att säkra tillgången till Covid-19-vaccinet samt erbjuda EU-invånare en öppenhet i var vaccindoser tar vägen, samt stödja vaccinstrategier och skydda människors hälsa.

EU-kommissionen har investerat stora belopp i framtagandet av tillverkarnas produktionskapacitet i EU. Investeringen för vaccinet betraktades som en förskottsbetalning för att säkra en snabb och kontinuerlig vaccinleveranser så snart vaccinet godkänts för försäljning. För att säkerställa att vaccindoser levereras enligt överenskommelse vill nu EU-kommissionen att unionen ska övervaka hur de medel som betalats ut enligt förhandlingsbeställningarna använts i vaccintillverkningen. Reglerna för öppenhet innebär krav på att exportörer av vaccin meddelar medlemsstaternas myndigheter om avsikten att exportera vacciner som produceras i Europeiska unionen. Företag som exporterar Covid-19-vaccin eller aktiva substanser för vaccinet måste ha tillstånd att exportera till länder utanför EU och kan dessutom nekas exportlicens om de vill sälja vaccin som utlovats Europa, till länder utanför Europa. Undantaget är EFTA länderna Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein samt vaccinleveranser i form av humanitärt bistånd och leveranser till länder inom ramen för Covax samt till EU:s grannländer.

Klicka här för mer information. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95