Region Östergötland

EU-kommissionen frigör forskningsmedel kopplat till Covid-19-mutationer

[2021-04-14]

EU-kommissionen frigör 123 miljoner euro från Horisont Europa (EU:s ramprogram för forskning och innovation) för att bekämpa coronavarianter, i linje med den nya europeiska beredskapsplanen för att stoppa Covid-19-mutationer (HERA-incubator).

Hera-incubator presenterades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tidigare i år. Hera-incubator samlar forskning, näringsliv och myndigheter så att alla tillgängliga resurser kan utnyttjas av EU för att hantera problemet med nya mutationer. Den nya nödfinansieringen inom Horisont Europa ligger i linje med HERA-incubator och kommer att kompletterar en rad EU-finansierade forsknings- och innovationsåtgärder för att bekämpa coronaviruset och bidrar till åtgärder för att förebygga, mildra och reagera på effekterna av coronavirusvarianter.

Nya ansökningsomgångar inom Horisont Europa

De nya särskilda ansökningsomgångarna inom Horisont Europa kommer att frigöra medel till olika projekt för brådskande forskning om varianter av coronaviruset. Enligt EU-kommissionär Mariya Gabriel, med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor måste EU samla kraft för framtiden, vilket är alltifrån att tidigt upptäcka olika mutationer till att organisera och samordna kliniska prövningar för nya vacciner och behandlingar.

Ansökningsomgångar kommer att påskynda utvecklingen av behandlingar och vacciner mot SARS-CoV-2/covid-19 samt ge stöd till byggandet av storskaliga kohorter (datasamlingar). Dessutom stärks nödvändig infrastruktur för delning av data, expertis, forskningsresurser och experttjänster mellan forskare och forskningsorganisationer.

Projekten syftar till att ge följande resultat:

  • Etablera nya och/eller bygga vidare på befintliga storskaliga regionala eller multinationella kohorter med flera centra, även utanför Europas gränser, vilket snabbt borde leda till ökade kunskaper om sars-CoV-2 och nya varianter av detta.
  • Vidareutveckla lovande behandlingar eller vacciner mot SARS-CoV-2/covid-19, vilkas prekliniska utveckling har fullföljts genom kliniska studier, kommer att vidareutvecklas inom projekten.
  • Förse forskningsinfrastrukturer med stöd för att påskynda datadelning och snabbt tillhandahålla stöd och expertis på forskningsområdet, hantera de varianterna av coronaviruset och vara redo för framtida epidemier.

Vad händer nu

Anmälningar till ansökningsomgången kan lämnas in mellan den 13 april och den 6 maj 2021.

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95