Region Östergötland

EU-kommissionen föreslår uppdatering av strategin för begränsningar av den fria rörligheten

[2021-01-27]

Under gårdagen föreslog EU-kommissionen en uppdatering av strategin för begränsningar av den fria rörligheten. EU-kommissionen vill tillskriva nya åtgärder till följd av den ökande smittspridningen i Europa, inte minst av nya muterade varianter av viruset.

Förslaget som nu presenteras innebär en uppdatering av den strategin som EU-kommissionen presenterade den 3 september 2020 som syftar till att samordna åtgärder för att begränsa den fria rörligheten och intensifiera kampen mot pandemin. Strategin omfattar i nuläget bättre samordning och information gällande åtgärder på EU-nivå kopplat till resor. Genom strategin vill man kraftigt avråda från icke-nödvändiga resor samtidigt som man vill möjliggöra att transporter, leveranser och arbetspendlare ska kunna korsa landgränser på smidigt sätt.  

EU-kommissionens förslår nu att lägga till två punkter där det krävs ytterligare samordning:

  1. Uppdatering av färgkoderna för kartläggning av riskområden
  2. Striktare åtgärder som resenär från högriskområden

Uppdatering av färgkoderna för kartläggning av riskområden innebär att man nu på grund av den växande smittspridningen i Europa inför ytterligare en färgkod. Tidigare fanns endast färgkoderna grön, orange, röd och grå. Grönt betyder att inga restriktioner gäller för in-eller utresor och orange innebär att EU-länder kan komma att utfärda rekommendationer såsom Covid-19-test. Den röda färgen ger EU-länderna en möjlighet att införa restriktioner såsom karantän, krav på ett negativt Covid-19-test innan inresa samt ifyllande av obligatoriska reseformulär. Den grå färgkoden däremot omfattar områden med för få utförda tester eller områden med otillräcklig information gällande smittspridningen. De flesta länderna i Europa är för närvarande röda och av den anledningen inkluderas en ny färgkod ”mörkröd”, för att markera länder som har en mycket kraftig smittspridning. Den mörkröda färgkoden gäller för varje område med fler än 500 rapporterade nya fall per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod. Sverige kommer vara ett av de länder som kommer färgas mörkrött.

De striktare åtgärderna innebär att EU-länder kan kräva att resenärer som reser från ett högriskområde testas före ankomst och därefter sätts i karantän. Det föreslås finnas undantag för om resenären som återvänder är bosatt i landet. I dessa fall krävs inget test före ankomst utan testet kan istället genomföras efter ankomst. Personer som bor i gränsregioner eller ofta passerar landsgränser av arbetsskäl eller familjeskäl bör enligt förslaget undantas karantän-reglerna. Även transportarbetare föreslås befrias från test-och karantäntvång i samband med resor då deras exponering för befolkningen anses vara minimal. Till sist ska EU-länder kraftiga avråda resenärer från att resa och uppmana allmänheten att stanna hemma.

För mer information, klicka här. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95