Region Östergötland

EU-kommissionen föreslår en gemensam cyberenhet

[2021-06-30]

EU-kommissionen lägger fram en vision om att bygga upp en ny gemensam cyberenhet för att hantera det ökande antalet allvarliga cyberincidenter som påverkar våra offentliga tjänster, företag och allmänheten i hela EU.

Samordnade insatser på cybersäkerhetsområdet blir viktigare i takt med det ökade antalet cyberangrepp. Angreppens omfattning och dess konsekvenser påverkar vår säkerhet i allt större utsträckning. Enligt EU-kommissionen bör alla berörda aktörer i EU vara beredda att reagera kollektivt och utbyta relevant information och utgångsläget ska vara en mer öppen kultur av cybersäkerhetssamarbete, snarare än en sluten och behovsenlig sådan.

Bakgrund

För att framtidssäkra EU:s ekonomi och samhälle från cyberhot i form av attacker mot banksektorn, sjukhus eller energiförsörjningen, föreslår EU-kommissionen att bygga en ny gemensam cyberenhet för att motverka det växande antalet cyberattacker. Visionen om cyberenheten offentliggjordes första gången i EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer 2019-2024, där EU-kommissionen har ambitionen att sammanföra resurser och expertis bland medlemsländerna för att effektivt förebygga, avskräcka och reagera på storskaliga cyberincidenter och cyberkriser. Uppbyggnaden av en ny cyberenhet är ett svar på EU:s strategi för cybersäkerhet och EU:s strategi för säkerhetsunionen, som bidrar till en säker digital ekonomi och ett säkert digitalt samhälle.

En ny gemensam cyberenhet

Cyberenheten kommer tilldelas ansvaret att förebygga, avskräcka och reagera på cyberattacker. Relevanta EU-institutioner, EU-organ och EU-byråer kommer tillsammans med medlemsländerna att gradvis bygga upp en europeisk plattform för solidaritet, samarbete och informationsutbyte för att motverka storskaliga cyberangrepp. Berörda aktörer i EU ska vara beredda att agera kollektivt och utbyta relevant information på grundval av en mer öppen kultur av cybersäkerhetssamarbete. Enheten kommer bestå av representanter för civilsamfundet, rättsvårdande myndigheter, diplomatiska kretsar och cyberförsvaret. Där en utsedd hög representant lägger fram förslag som ska stärka EU:s verktygslåda för cyberdiplomati för att effektivt förebygga, avskräcka, motverka och reagera på skadlig cyberverksamhet, särskilt sådan verksamhet som påverkar kritisk infrastruktur, leveranskedjor och demokratiska institutioner och processer. Som en del av detta har EU-kommissionen nu rapporterat om de framsteg som gjorts inom ramen för EU:s strategi för en säkerhetsunion. Dessutom har EU-kommissionen och unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell, lagt fram den första genomföranderapporten inom ramen för strategin för cybersäkerhet.

Planen framåt

EU-kommissionen och medlemsländerna ska samarbeta och inrätta en gemensam cyberenhet som ska stärka samarbetet mellan EU-organ och medlemsländernas myndigheter. Under sommaren 2022 är planen att arbeta fram nationella krisplaner och därefter inrätta insatsgrupper som kan hantera och möta olika typer av cyberattacker.

Klicka här för mer information.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95