Region Östergötland

EU-kommissionen föreslår en digital kompass

[2021-03-17]

Under förra veckan lanserade EU-kommissionen en digital kompass som förslår digitala ambitioner för en lyckad övergång till en konkurrenskraftig ekonomi och ett hållbart samhälle efter pandemin.

Efter Ursula von der Leyens tal om tillståndet i unionen hösten 2020, uppmanade rådet EU-kommissionen att ta fram en digital kompass med tydliga mål för att främja ett tydligt politiskt åtagande och fokus hos EU-institutionerna och medlemsstaterna att sträva mot gemensamma mål.

De fyra prioriteringsområdena som föreslås konkretisera EU:s digitala ambition för att säkerställa att EU når sina mål om att ställa om till en cirkulär, klimatneutral och motståndskraftig ekonomi. Den digitala tekniken har varit avgörande för att upprätthålla det ekonomiska och sociala livet under Covid-19-krisen. Därför arbetar EU nu ännu mer för att påskynda teknikomställningen. Digitala lösningar bidrar till att skapa arbetstillfällen, främja utbildning, öka konkurrenskraften och innovationsförmågan samt förbättra medborgarnas liv. Strategin för den digitala omställningen är också en viktig faktor som ligger till grund för EU:s globala inflytande.

Den digitala kompassen rymmer förslag om robusta styrelseformer, en ram för att underlätta och påskynda lanseringen av projekt som omfattar flera länder för att fylla luckor i EU:s kritiska kapacitet samt ett flerpartsforum för dialog med allmänheten.

De fyra prioriteringsområdena till år 2030 är följande:

1. Digitalt kompetent befolkning och en högkvalificerad digital yrkeskår:

Minst 80 % av alla vuxna bör ha grundläggande digitala färdigheter samt att det bör finnas 20 miljoner anställda IKT-specialister i EU med en jämnare könsfördelning.

2. Säkra, högpresterande och hållbara digitala infrastrukturer:

Alla europeiska hushåll bör ha gigabitkonnektivitet och alla befolkade områden ska ha tillgång till 5G. Produktionen av avancerade och hållbara halvledare i Europa bör utgöra 20 % av världsproduktionen. 10 000 klimatneutrala, mycket säkra knutpunkter bör vara i bruk i EU, och Europa bör ha sin första kvantdator.

3. Digital omställning av företag:

Tre av fyra företag använda molntjänster, stordata och artificiell intelligens. Mer än 90 % av små och medelstora företag bör använda åtminstone grundläggande digital teknik. Antalet enhörningar, dvs. nystartade företag med ett värde på 1 miljard US-dollar, i EU bör fördubblas.

4. Digitalisering av offentliga tjänster:

Alla viktiga offentliga tjänster bör vara tillgängliga online. Alla medborgare ska ha tillgång till sina e-patientjournaler. 80 % av medborgarna bör använda digital e-identifiering.

I samband med lanseringen av den digitala kompassen anordnar EU-kommissionen i Sverige ett webbinarium den 22 mars om hur vi i Sverige ska nå de uppsatta målen.

För mer information, klicka här. 

För att komma till webbinariet, klicka här. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95