Region Östergötland

EU-kommissionen: Digitalt grönt intyg för fri rörlighet

[2021-03-24]

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om ett digitalt grönt intyg för att möjliggöra en fri och säker rörlighet under pandemin. Intyget är en tillfällig åtgärd och ska enligt EU-kommissionen garantera en säker och icke-diskriminerande fri rörlighet för EU-medborgare.

Under onsdagen förra veckan presenterade EU-kommissionen ett förslag om ett digitalt grönt intyg som fastställer en gemensam ram för att underlätta den fria rörligheten inom EU under pandemin. Det digitala gröna intyget kommer att vara giltigt i alla EU-medlemsländer och kunna användas av Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Man har även antagit ett kompletterande förslag för att se till att intyget även utfärdas till tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU och till besökare som har rätt att resa till andra medlemsländer.

Förslaget innehåller tre viktiga punkter

Det digitala gröna intyget blir ett bevis på att en person antingen är vaccinerad mot Covid-19, har fått ett negativt testresultat eller har tillfrisknat från Covid-19. Det kommer att vara kostnadsfritt och finnas både digitalt och på papper samt innehålla en QR-kod som garanterar intygets säkerhet och äkthet.

Det digitala gröna intyget är en tillfällig åtgärd för att successivt återgå till den fria rörligheten inom EU.

EU-kommissionen föreslår följande åtgärder:

1. Tillgängliga och säkra intyg för alla EU-medborgare

Intyget kommer även omfatta tre typer av intyg: vaccinationsintyg, testintyg (NAAT/PCR-test eller antigentest i form av snabbtest) och friskintyg för personer som har tillfrisknat från covid-19. Berörda myndigheter i EU ska kunna använda sig av en portal för kontrollera intygen. Intygen kommer att finnas i både digital form eller pappersform och innehåller en QR-kod samt signatur för att intyga dokumentets äkthet.

2. Icke-diskriminering

EU-kommissionen vill undvika diskriminering av personer som inte är vaccinerade genom att skapa covid-19-testintyg och friskintyg för personer som har tillfrisknat från covid-19. Dessutom ska medlemsländer som accepterar vaccinationsbevis för att undgå restriktioner som testning och karantän, vara skyldiga att på samma villkor acceptera vaccinationsbevis eller friskintyg som utfärdats inom systemet (skyldigheten begränsas till att gälla de vaccin som är godkända för försäljning inom EU). Om ett medlemsland fortsatt skulle kräva att en innehavare av ett digitalt grönt intyg ska sitta i karantän, måste det landet meddela EU-kommissionen och övriga medlemsstater om varför.

3. Endast nödvändig information och säkra personuppgifter

Intygen kommer att innehålla en begränsad mängd information, som namn, födelsedatum, utfärdandedatum, relevant information om vaccinering/testning/tillfrisknande och en unik identitetsbeteckning för intyget. Dessa uppgifter får endast kontrolleras i syfte att bekräfta och verifiera intygens äkthet och giltighet.

Vad händer nu

Målet är att förslaget ska slutföras innan sommaren men först måste det antas av rådet och Europaparlamentet. Införandet av digitala gröna intyg kräver också en förenlig teknisk ram som fastställs på EU-nivå och införs av medlemsstaterna för att säkerställa att intygen är kompatibla och uppfyller krav på personuppgiftsskydd. Det digitala gröna intyget är dessutom tillfälligt och kommer att avbrytas när Världshälsoorganisationen (WHO) förklarar att covid-19 inte längre utgör ett internationellt hot mot människors hälsa.

För mer information, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95