Region Östergötland

EU-kommissionen betalar ut SURE-lån till fem medlemsländer

[2020-12-02]

I början av veckan betalade EU-kommissionen ut ekonomiskt stöd på ca 90 miljarder svenska kronor genom sysselsättningsfonden SURE till medlemsländerna Belgien, Rumänien, Portugal, Ungern och Slovakien

EU:s sysselsättningsfond SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) är ett uttryck för solidaritet inom EU. Stödinstrumentet riktar sig till medlemsländer i behov av ekonomiska medel för att stötta samt skydda anställda och egenföretagare från arbetslöshet och inkomstbortfall. Sedan mitten av oktober har EU-kommissionen betalat ut ca 40 miljarder euro till flertalet medlemsländer för att motverka de ekonomiska konsekvenserna som orsakats av pandemin. I måndags betalades 2 miljarder euro ut till Belgien, 3 miljarder till Rumänien, 3 miljarder till Portugal, 200 miljoner till Ungern och 300 miljoner till Slovakien.

Bakgrund

Redan i september förra året föreslog EU-kommissionen ett europeiskt system för arbetslöshet. I och med utbrytandet av covid-19-pandemin tidigare lade kommissionen lanseringen av ett instrument för tillfälligt stöd i krissituationer. Förslaget om det europeiska systemet SURE lades fram i april 2020. SURE omfattar ca 100 miljarder euro och garanteras av EU-budgeten och garantier från medlemsländerna om totalt 25 miljarder euro.

Tre utbetalningar av SURE har utförts

EU-kommissionen påbörjade utbetalningen av sysselsättningsfonden SURE i oktober, sedan dess har ytterligare två utbetalningstillfällen genomförts. Hitintills har ca 40 miljarder euro (400 miljarder svenska kronor) betalats ut. SURE-lånen ska täcka en del av de direkta kostnaderna för nationella åtgärder som medlemsländerna vidtagit på grund av covid-19-pandemin. För att ett land ska få medel behöver de godkännas av de andra medlemsstaterna. Följande medlemsländer har godkänts ta emot SURE-stöd: Italien, Spanien, Polen, Belgien, Portugal, Rumänien, Grekland, Irland, Tjeckien, Slovenien, Kroatien, Slovakien, Litauen, Bulgarien, Ungern, Cypern, Malta och Lettland.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har uttalat sig på följande sätt:

”Vår främsta prioritet är att rädda människors liv, men även deras försörjningsmöjligheter. EU mobiliserar 100 miljarder euro i lån till EU-länderna för att finansiera deras system för korttidsarbete. På så sätt stöder vi våra företag och värnar sysselsättningen.”

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95