Region Östergötland

EU-kommissionen antar strategisk plan för Horisont Europa

[2021-03-24]

Under förra veckan antog EU-kommissionen den första strategiska planen för Horisont Europa som har till syfte att säkerställa att EU:s forskning- och innovationsåtgärder bidrar till EU:s prioriteringar.

EU-kommissionen har antagit en strategisk plan för unionens nya forsknings- och innovationsprogram som omfattar ca 95,5 miljarder euro. Planen omfattar fyra strategiska riktlinjer för riktade investeringar under programmets fyra första år (2021-2024).

Enligt EU-kommissionär Margrethe Vestager ska planen ge en ram för högkvalitativ forskning och innovation genom Horisont Europas arbetsprogram. Planen ska även garantera att projekt som finansieras av Horisont Europa bidrar till EU:s ambition om ett grönt, klimatneutralt Europa och ett Europa som är rustat för den digitala tidsåldern samt att den är i linje med europeiska återhämtningsinsatser efter pandemin.

Den strategiska planen innehåller aktiviteter och prioriteringar som är relevanta för Horisont Europas huvudpelare. Prioriteringarna inom den strategiska planen kommer att genomföras genom Horisont Europas arbetsprogram, vilket består av dokument som fastslår finansieringsmöjligheterna och de tematiska ämnena för ansökningsomgångarna.

Den strategiska planen omfattar följande fyra strategiska riktlinjer:

  1. Främja ett självständigt Europa genom att leda utvecklingen inom centrala digitala, möjliggörande och nya tekniker samt sektorer och värdekedjor.
  2. Återställa Europas ekosystem och biologiska mångfald samt förvalta naturresurser på ett hållbart sätt.
  3. Göra Europa till den första digitalt cirkulära, klimatneutrala och hållbara ekonomin.
  4. Skapa ett mer inkluderande och demokratiskt europeiskt samhälle.

Den första ansökningsomgången kommer att öppna under våren 2021 och presenteras under EU:s forsknings- och innovationsdagar 23-24 juni.

För mer information, klicka här. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95